Specjalizujemy się w sprawach kredytów frankowych.

Kredyty frankowe.

Radcowie prawni z Kancelarii Długosz Legal reprezentują klientów w sprawach przeciwko wszystkim bankom z tytułu zawartych umów o kredyt indeksowany lub denominowany kursem franka szwajcarskiego lub innych walut. Pomagamy unieważnić umowę kredytową lub ją „odfrankowić”. Nasza pomoc dotyczy również kredytów spłaconych.

Na podstawie bezpłatnej analizy umowy kredytowej:
1) weryfikujemy istnienie umownych klauzul niedozwolonych skutkujących nieważnością umowy kredytowej,
2) przedstawiamy bilans korzyści zaskarżenia postanowień umownych zawartych w umowie kredytowej,
3) proponujemy strategię możliwego działania.
Wniesienie pozwu do sądu wiąże się z następującymi opłatami:
1) opłata sądowa od pozwu – 1.000 zł,
2) opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17 zł,
3) ewentualna opłata z tytułu zaliczki na poczet opinii biegłego – ok. 1000 zł,

Wynagrodzenie z tytułu zastępstwa prawnego reguluje umowa z Klientem po dokonaniu analizy sprawy i przyjęciu proponowanego scenariusza działania.

Zapadło już wiele korzystnych wyroków dla frankowiczów: wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 3 października 2019 roku, C-260/18; wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 kwietnia 2021 roku, C-19/20; wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 18 listopada 2021 roku, C-212/20; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2018 roku, sygn. akt. IIICZP 29/17; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2018 r., sygn. akt II CSK 632/17; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2019 roku, sygn. akt III CSK 159/17; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2019 roku, sygn. akt I CSK 242/18; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2019 roku, sygn. akt IV CSK 279/18; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2019 roku, sygn. akt II CSK 19/18; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2019 roku, sygn. akt IV CSK 309/18; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2019 roku, sygn. akt V CSK 348/18; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2019 roku, sygn. akt IV CSK 13/19; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2020 roku, sygn. akt I CSK 519/19; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 roku, sygn. akt V CSK 382/18; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021 roku, sygn. akt III CZP 11/20; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 roku, sygn.. akt III CZP 6/21.

W pierwszym półroczu 2021 roku do sądów zostało skierowanych ponad 30 tys. spraw dotyczących kredytów frankowych. Około 90–93 proc. spraw kończy się rozstrzygnięciem korzystnym dla kredytobiorców. Nie warto czekać. Zapraszamy do kontaktu.

Umowy kredytowe do bezpłatnej analizy można przesłać na adres dlugosz@dlugosz.com.pl, t. 501 029 349.

Przesłanie umowy kredytowej oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Klauzulą RODO zamieszczoną na stronie https://www.dlugosz.com.pl/rodo/.

Kancelaria Długosz Legal znajduje się w centrum Krakowa, przy ul. Śląskiej 8/1 (okolice Nowego Kleparza). Istnieje możliwość umówienia się na rozmowę on line.

Do kontaktu w sprawach umów frankowych zaprasza radca prawny dr hab. Tomasz Długosz
Tel: + 48 501 029 349, E-mail: dlugosz@dlugosz.com.pl

KONTAKT

dr hab. Tomasz Długosz

Radca prawnyRadca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie nieruchomości i inwestycjach, ochronie konkurencji i postępowaniu antymonopolowym, postępowaniach sądowych i administracyjnych wszystkich instancji, w tym postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych.

Tel: +48 501 029 349

E-mail: dlugosz@dlugosz.com.pl

SPECJALIZACJE

Zobacz pozostałe
z naszych specjalizacji


Zobacz

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close