Kancelaria – doradztwo korporacyjne

Doradztwo korporacyjne. Obsługa korporacyjna spółek

Doradztwo korporacyjne na rzecz naszych Klientów to kompleksowa obsługa prawna organów spółek.

Zabezpieczamy udział w zgromadzeniu wspólników oraz udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Obsługujemy zdalne posiedzenia zarządów, rad nadzorczych, oddawanie głosu członka zarządu lub rady nadzorczej w trybie pisemnym, bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość, bądź też oddawanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka danego organu. Możliwa do zastosowania digitalizacja prac zarządu i rady nadzorczej zapewnia bezpieczeństwo i szybkość w podejmowaniu decyzji. Doradztwo korporacyjne świadczone jest przez prawników Długosz Legal również zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Obszary doradztwa:

 • obsługa korporacyjna spółek i ich organów: zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, rad nadzorczych, komitetów audytu w spółkach publicznych
 • bieżące doradztwo korporacyjne spółek, przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej, obsługa posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i komitetów audytu
 • obsługa korporacyjna procedury zwoływania zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń
 • obsługa korporacyjna zwoływania i odbywania walnych zgromadzeń spółek publicznych
 • digitalizacja pracy zarządu i rady nadzorczej, odbywanych zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
 • udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 • udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 • prowadzenie obrad zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, w tym w spółkach publicznych
 • zapewnienie realizacji praw udziałowców i akcjonariuszy
 • reprezentacja udziałowców i akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach
 • sporządzanie polityk wynagradzania dla spółek publicznych
 • stworzenie i zapewnienie realizacji procedury wyboru biegłego rewidenta w spółkach publicznych
 • kompleksowa obsługa korporacyjna komitetów audytu w spółkach publicznych, zapewnienie działania zgodnego z prawem i wytycznymi KNF
 • corporate governance i compliance
 • audyt prawny spółek (due dilligence)
KONTAKT

dr Olga Lipińska-Długosz

Radca prawnySpecjalizuje się w prawie spółek, doradztwie korporacyjnym, sporach korporacyjnych, prawie rynku kapitałowego, corporate governance i compliance, obsłudze prawnej e-commerce, zagadnieniach ESG i zrównoważonego rozwoju, prawie nieruchomości i inwestycjach, prawie karnym skarbowym i gospodarczym, postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Współpracuje z renomowanymi kancelariami notarialnymi, firmami audytorskimi, domami i biurami maklerskimi. Aktorka publikacji naukowych. Wieloletni członek Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

E-mail: lipinska@dlugosz.com.pl

SPECJALIZACJE

Zobacz pozostałe
z naszych specjalizacji


Zobacz

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close