Kancelaria – prawo spółek

Obsługa prawna spółek, w tym spółek publicznych

Prawo spółek - a w jego ramach obsługa prawna spółek, doradztwo korporacyjne i spory korporacyjne - to jedna z naszych podstawowych specjalizacji. Wdrażamy nowoczesne rozwiązania kierując się praktyką, orzecznictwem i aktualnymi zmianami prawa. Jesteśmy partnerami w sytuacjach kryzysowych związanych z wykonywaniem uprawnień właścicielskich. Sygnalizujemy obszary możliwych nadużyć.

Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną wszystkim typom spółek handlowych, w tym spółkom publicznym. Jesteśmy doradcami prawnymi także dla wspólników spółek cywilnych. Dokonujemy rejestracji spółek z wykorzystaniem wzorca umowy dostępnego na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. Obsługa prawna spółek świadczona jest w obszarze wyboru formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, zakładania i rejestrowania spółek, obsługi prawnej posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń, w tym spółek publicznych.

Obszary doradztwa:

 • zakładanie spółek, rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, dokonywanie zmian wpisów w postępowaniach rejestrowych
 • wykonywanie obowiązków związanych z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych, w tym identyfikacja beneficjenta w grupie kapitałowej, eliminacja ryzyka dla spółki i członków zarządu
 • bieżące doradztwo prawne dla organów spółek i przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej, obsługa posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i komitetów audytu
 • uczestnictwo w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach, prowadzenie obrad zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
 • realizacja praw udziałowców i akcjonariuszy
 • prawne zabezpieczenie procesu zwoływania i odbywania walnych zgromadzeń spółek publicznych
 • reprezentacja udziałowców i akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach
 • doradztwo prawne przy restrukturyzacji spółek, obsługa procesu podziału, łączenia, przekształcania bądź likwidacji spółek handlowych
 • corporate governance i compliance
 • spory korporacyjne związane z uchwałami organów spółek, prawami do udziałów bądź akcji, odpowiedzialnością członków organów spółek
 • doradztwo prawne w zakresie sposobu wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych, sporządzanie polityk wynagradzania
 • bieżące doradztwo prawne dla spółek publicznych w wykonywaniu wszelkich obowiązków
 • doradztwo prawne w dematerializacji papierów wartościowych
 • obsługa procesów nabywania, bądź zbywania udziałów lub akcji
 • audyt prawny spółek (due dilligence)
KONTAKT

dr Olga Lipińska-Długosz

Radca prawnySpecjalizuje się w prawie spółek, doradztwie korporacyjnym, sporach korporacyjnych, prawie rynku kapitałowego, corporate governance i compliance, obsłudze prawnej e-commerce, zagadnieniach ESG i zrównoważonego rozwoju, prawie nieruchomości i inwestycjach, prawie karnym skarbowym i gospodarczym, postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Współpracuje z renomowanymi kancelariami notarialnymi, firmami audytorskimi, domami i biurami maklerskimi. Aktorka publikacji naukowych. Wieloletni członek Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Tel: +48 501 434 626

E-mail: lipinska@dlugosz.com.pl

SPECJALIZACJE

Zobacz pozostałe
z naszych specjalizacji


Zobacz

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close