Kancelaria – Corporate Governance i Compliance

Ład korporacyjny. Nadzór korporacyjny. Compliance.

Specjalizujemy się w obsłudze spółek publicznych we wdrażaniu i raportowaniu stosowania zasad ładu korporacyjnego wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na New Connect. Przeprowadzamy audyty dostosowania statutów i regulaminów zarządów, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń oraz komitetów do zasad corporate governance (nadzór korporacyjny). Prawidłowo wprowadzony nadzór korporacyjny wpływa na zarządzanie ryzykiem prowadzonej działalności i odpowiedzialność członków organów spółki.

Długosz Legal wdraża systemy compliance, zapewniające przestrzeganie w prowadzonej działalności obowiązujących przepisów, norm i standardów. Wprowadzane procedury, struktury organizacyjne, dobre praktyki wzmacniają nadzór właścicielski i minimalizują ryzyka naruszenia prawa, nakładanych kar, strat finansowych i utraty reputacji. Audyt compliance obejmuje zgodność działania z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ochroną informacji niejawnych, przeciwdziałaniu mobingowi, prawidłową identyfikacją beneficjenta rzeczywistego w spółce i grupie kapitałowej. Nadzór korporacyjny, wdrażany przez Kancelarię Długosz Legal, minimalizuje zakres odpowiedzialności spółek i członków jej organów.

Obszary doradztwa:

 • audyt corporate governance i compliance w strukturach spółek i grup kapitałowych
 • wdrażanie przez spółki publiczne Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz na New Connect
 • audyt prawny regulaminów zarządu, rady nadzorczej, powołanych komitetów, walnego zgromadzenia
 • sporządzanie bądź opiniowanie sporządzanych przez spółki publiczne Oświadczeń o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
 • sporządzanie bądź opiniowanie sporządzanych przez spółki publiczne sprawozdań rady nadzorczej i komitetu audytu
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania komitetu audytu w spółce publicznej, sporządzania dokumentów, procedur i polityk wymaganych ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskiej oraz nadzorze publicznym
 • realizacja dobrych praktyk KNF dotyczących zasad składu i funkcjonowania komitetu audytu jednostek zainteresowania publicznego
 • realizacja dyrektyw KNF wynikających z praktyki nadzorczej
 • audyt istniejących obszarów ryzyka i istniejących procedur
 • opracowanie polityk antykorupcyjnych, procedur weryfikacji kontrahentów, bądź weryfikacja już istniejących
 • opracowanie procedury postępowania na wypadek przeprowadzanych w siedzibie spółki czynności przez organy ścigania oraz procedury postępowania w razie popełnienia lub zagrożenia popełnieniem czynów zabronionych
 • audyt struktury organizacyjnej i obowiązujących zakresów odpowiedzialności w strukturze organizacyjnej organów i ich członków, kadry menedżerskiej i kluczowych pracowników
 • stworzenie systemu informowania o nieprawidłowościach dla sygnalisty
 • szkolenia dla członków organów spółek i kadry menedżerskiej
KONTAKT

dr Olga Lipińska-Długosz

Radca prawnySpecjalizuje się w prawie spółek, doradztwie korporacyjnym, sporach korporacyjnych, prawie rynku kapitałowego, corporate governance i compliance, obsłudze prawnej e-commerce, zagadnieniach ESG i zrównoważonego rozwoju, prawie nieruchomości i inwestycjach, prawie karnym skarbowym i gospodarczym, postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Współpracuje z renomowanymi kancelariami notarialnymi, firmami audytorskimi, domami i biurami maklerskimi. Aktorka publikacji naukowych. Wieloletni członek Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Tel: +48 501 434 626

E-mail: lipinska@dlugosz.com.pl

SPECJALIZACJE

Zobacz pozostałe
z naszych specjalizacji


Zobacz

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close