Kancelaria – dematerializacja akcji

Kancelaria wydanie dokumentów akcji

Dematerializacja akcji. Rejestr akcjonariuszy.

Radcowie prawni z Kancelarii Długosz Legal świadczą kompleksowe doradztwo prawne związane z wdrożeniem procesu dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.

Dematerializacja akcji oznacza wygaśnięcie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku mocy obowiązującej dokumentów akcji wydanych przez spółkę. Z tym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, a w przypadku spółki niebędącej spółką publiczną, której walne zgromadzenie podjęło uchwałę o zarejestrowaniu jej akcji w depozycie papierów wartościowych, zapisy jej akcji na rachunkach papierów wartościowych. Kancelaria Długosz Legal pomaga w rozwiązaniu wszelkich problemów prawnych jakie mogą pojawić się w trakcie rozłożonego w czasie procesu dematerializacji.

Dematerializacja akcji skutkuje utratą praw korporacyjnych i majątkowych wynikających z faktu posiadania akcji materialnych z dniem 1 marca 2021 roku, zniesieniem rozróżnienia na akcje na okaziciela oraz akcje imienne oraz ograniczeniem anonimowości akcjonariuszy.

Celem dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych jest zwiększenie przejrzystości oraz efektywności wymiany informacji w sprawach podatkowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa oraz ograniczenie kosztów obrotu akcjami przy jednoczesnym ograniczeniu anonimowości ich posiadaczy.

Rejestr akcjonariuszy będzie powierzony do prowadzenia podmiotom uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych w postaci zdematerializowanej zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Dematerializacja akcji to również sankcje za niepopełnienie obowiązków. Dopuszczenie przez członka zarządu lub inna osobę uprawnioną do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki do tego, że wbrew obowiązkowi spółka nie dokonuje wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji lub nie dokonuje takich wezwań zgodnie z przepisami ustawy podlega grzywnie do 20 000 złotych. Tej samej grzywnie podlegają osoby, które będąc uprawnione do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania, nie zawierają umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy albo umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

Długosz Legal pomaga w wyborze ofert podmiotów uprawnionych do prowadzenia rejestrów akcjonariuszy, przygotowaniu dokumentacji korporacyjnej i rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z niewydanymi dokumentami akcji, akcjami, które zaginęły oraz konfliktów pomiędzy podmiotami, które wywodzą swoje prawa do akcji. Szczegóły na www.dematerializcjaakcji.info.pl

Obszary doradztwa:

  • audyt prawny związany w przygotowaniem spółki do przeprowadzenia dematerializacji akcji,
  • doradztwo prawne związane z wyborem najkorzystniejszej oferty spośród podmiotów uprawnionych do prowadzenia rejestrów akcjonariuszy,
  • organizacja walnego zgromadzenia związanego z podjęciem uchwały o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy,
  • przeprowadzenie procedury pięciokrotnych wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji,
  • rejestr akcjonariuszy, doprowadzenie do jego otwarcia i ujawnienia w nim akcjonariuszy, którzy zdeponowali dokumenty akcji,
  • doradztwo prawne związane praktycznymi aspektami funkcjonowania spółki po dematerializacji: obrót akcjami, świadectwa rejestrowe, egzekucja z akcji, zastaw na akcjach, wypłata dywidendy, konflikty w akcjonariacie.
KONTAKT

dr Olga Lipińska-Długosz

Radca prawnyRadca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw.

Specjalizuje się w prawie spółek, doradztwie korporacyjnym, sporach korporacyjnych, prawie rynku kapitałowego, corporate governance i compliance, prawie pracy, prawie nieruchomości i inwestycjach, prawie karnym skarbowym i gospodarczym, postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Współpracuje z renomowanymi kancelariami notarialnymi, firmami audytorskimi, domami i biurami maklerskimi. Aktorka publikacji naukowych. Wieloletni członek Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Tel: +48 501 434 626

E-mail: lipinska@dlugosz.com.pl

SPECJALIZACJE

Zobacz pozostałe
z naszych specjalizacji


Zobacz

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close