Aktualności

2.09.2019

  • Ukazał się komentarz na temat nowych regulacji z zakresu tzw. Konstytucji Biznesu, a więc ustawy o Centralnej Ewidnecji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Infrormacji dla Przedsiębiorcy, ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w którym są opracowania dr hab. Tomasza Długosza. Publikacja ukazała się w wydawnictwie C.H. Beck w serii: Krótkie Komentarze Becka (czerwona seria). Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do lektury.