Sprawy sądowe

Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądami wszystkich instancji  i innymi organami władzy w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych (np. rozwodowych), wieczystoksięgowych, administracyjnych, jak również w postępowaniach  o udzielenie zamówienia publicznego. Kancelaria zapewnia pomoc prawną przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w postepowaniach rejestrowych, przy załatwianiu potrzebnych pozwoleń, zezwoleń czy certyfikatów (np. w ramach procesu inwestycyjno – budowlanego),  pomoc w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego czy koncesji, reprezentację w postępowaniach odwoławczych, itp. Kancelaria przygotowuje powództwa, apelacje, skargi kasacyjne i o wznowienie postępowania, pisma przedprocesowe i procesowe. Kancelaria jest gotowa prowadzić postępowanie cywilne w elektronicznym postępowaniu upominawczym (art. 505(28) i n. k.p.c.). Kancelaria nie zajmuje się sprawami karnymi, natomiast jest gotowa zapewnić pomoc prawną i reprezentację w sprawach w sprawach o wykroczenia. Wynagrodzenie za pomoc w sprawach sądowych jest indywidualnie negocjowane z Klientem (szerzej „Kontakt i współpraca”).

Kancelaria pomaga osobom niezamożnym uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych.