Odszkodowania

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach:

 • odszkodowań i zadośćuczynienień z tytyłu odpowiedzialności cywilnej, rent za szkody na osobie,  świadczeń za szkody w mieniu i na dobrach osobistych;
 • odszkodowań i kar umownych z tytułu odpowiedzialności kontraktowej;
 • odpowiedzialności sprzedawcy wobec konsumenta za wady rzeczy;
 • zgłaszania roszczeń do zakładów ubezpieczeń i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
 • odszkodowań i zadośćuczynień za śmierć osoby bliskiej;
 • odszkodowań za wypadki komunikacyjne;
 • odszkodowań medycznych za błąd lekarski;
 • odszkodowań za wypadki w pracy, wypadki na budowie;
 • odszkodowań za szkodę na mieniu, za pożar domu lub mieszkania;
 • odszkodowań za bezumowne korzystanie z rzeczy czy gruntu, ustanawiania służebności przesyłu za wynagrodzeniem;
 • zwrotów nieruchomości wywłaszczonych.