Kontakt i współpraca

Klienci przyjmowani są w terminach umówionych mailowo lub telefonicznie (tel. kontaktowy 501 029 349) albo – bez telefonicznego umówienia – w czasie dyżurów, które odbywają się w Kancelarii we wtorki i czwartki w godzinach od 17.00-18.00,  o ile dyżur nie zostanie odwołany na niniejszej stronie. Każdy zainteresowany może skorzystać z formularza kontaktowego na stronie głównej. Zapewniamy szybką odpowiedź.

 

Zlecenia składane są przez Klientów na piśmie, ale jest możliwe świadczenie usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych powszechnie dostępnych środków komunikowania się na odległość. Kancelaria oferuje elastyczny konkurencyjny system rozliczeń z Klientem. Honorarium za jedną poradę prawną udzieloną  natychmiastowo na zapytanie Klienta w czasie spotkania wynosi 100 zł. W sprawach bardziej wymagających, w przypadku przygotowania pisma czy prowadzenia sprawy honorarium ustalane jest z Klientem indywidualnie. W przypadku świadczenia pomocy sądowej oraz stałej obsługi prawnej wynagrodzenie może być oparte o ryczałt (wynagrodzenie z góry ustalone) lub stawkę godzinową (do rachunku załączana jest wtedy specyfikacja wykonanych czynności wraz z nakładem pracy). Radcę prawnego obowiązuje deontologia wykonywania zawodu bardzo zbliżona do obowiązującej adwokata. Radcowie prawni są również zorganizowani na zasadzie obowiązkowej przynależności do samorządu zawodowego. Począwszy od lipca 2015 r. radcowie prawni mogą być również obrońcami w sprawach karnych, ale Kancelaria nie zajmuje się obroną w sprawach karnych. Aktualnie zasadnicza różnica między radcą prawnym a adwokatem polega na tym, że radca prawny może wykonywać zawód w stosunku pracy. Radca prawny wykonuje ustawę zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( Dz.U.2015.507 j.t. ze zm.) oraz zawodowym Kodeksem Etyki. Jego działalność polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Radca prawny ma prawny obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedział się w związku ze świadczeniem pomocy prawnej od Klienta.

Zapraszamy do współpracy!