Radcowie Prawni

Świadcząc usługi doradcze łączymy wiedzę naukową z doświadczeniem biznesowym.

Ważny jest dla Nas bezpośredni kontakt z Klientem i osobiste prowadzenie powierzonych spraw.

W udzielanej pomocy prawnej i ochronie interesów naszych Klientów jesteśmy otwarci, działamy szybko i niestandardowo.

dr Olga Lipińska-Długosz

 radca prawny

 mail: lipinska@dlugosz.com.pl

 tel. 501 434 626

 

dr hab. Tomasz Długosz
radca prawny

mail: dlugosz@dlugosz.com.pl

tel. 501 029 349

 

 • dr Olga Lipińska-Długosz
 • - W 2005 roku ukończyła aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie pod nr KR-1380

 • - Autorka rozprawy doktorskiej pt. „Ochrona spółki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed nadużyciem prawa” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2005 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych ze specjalizacją prawo prywatne gospodarcze

 • - Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek kapitałowych, w tym w szczególności spółek publicznych

 • - Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu spółką publiczną w zakresie wszelkich aspektów prawnych

 • - Autorka publikacji naukowych

 • - Specjalizacja w zakresie: prawa spółek, sporów korporacyjnych, prawa rynku kapitałowego, corporate governance, prawa nieruchomości oraz postępowań sądowych i administracyjnych, prawa umów

 • dr hab. Tomasz Długosz

 • - W 2005 roku ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie pod nr KR-1370

 • - Autor rozprawy doktorskiej pt. „Status prawny przedsiębiorstwa energetycznego w sektorze elektroenergetycznym” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2005 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych ze specjalizacją publiczne prawo gospodarcze

 • - Autor rozprawy habilitacyjnej pt. „Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej”. W 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo ze specjalnością publiczne prawo gospodarcze

 • - Specjalizuje się w obsłudze w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzonych inwestycji i zawieranych umów, prowadzonych postępowań sądowych i administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawnych sektora energetycznego

 • - Autor publikacji naukowych

 • - Specjalizacja w zakresie: postępowań sądowych i administracyjnych, prawa nieruchomości, prawa energetycznego, prawa konkurencji, prawa rynku kapitałowego, prawa umów