Radcowie Prawni

COVID-19 ALERT

Pomagamy 24/7 przetrwać Firmom w czasie epidemii.

Doradzamy w zarządzaniu kryzysowym przedsiębiorstwem poprzez wdrażanie działań osłonowych w zakresie:

 • prawa pracy,
 • składek ZUS,
 • zobowiązań podatkowych,
 • zobowiązań umownych, np. najmu, leasingu, kredytu.

Wspieramy w negocjacjach z wierzycielami w celu odroczenia, zawieszenia, umorzenia należności.

Przeciwdziałamy paraliżowi w funkcjonowaniu spółek spowodowanych np. przebywaniem wspólnika, akcjonariusza lub członka organu spółki na kwarantannie, poprzez:

 • podejmowanie uchwał bez odbycia zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. (głosowanie w trybie obiegowym, telekonferencji);
 • wykonywanie uprawnień korporacyjnych np. udział w zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika i udzieleniu mu instrukcji co do głosowania;
 • udział wspólników spółek z o.o. w zgromadzeniu wspólników i akcjonariuszy spółek akcyjnych w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli umowa lub statut przewidują taki uprawnienia – w związku z epidemią COVID-19 Rząd proceduje pilną nowelizację Kodeksu spółek handlowych i umożliwienie e-zgromadzeń wspólników i e-walnych zgromadzeń wszystkim spółkom handlowym bez zmiany umów, statutów, regulaminów organów spółek. 

Monitorujemy dla Państwa projekty aktów prawnych. Szczegóły niezwłocznie będą zamieszczane w zakładce Aktualności.

 

Zapraszamy do kontaktu i zadawania pytań drogą telefoniczną i elektroniczną. Udzielamy wsparcia 24/7.

 

dr Olga Lipińska-Długosz

 radca prawny

 mail: lipinska@dlugosz.com.pl

 tel. 501 434 626

 

dr hab. Tomasz Długosz
radca prawny

mail: dlugosz@dlugosz.com.pl

tel. 501 029 349

 

 • dr Olga Lipińska-Długosz
 • - W 2005 roku ukończyła aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie pod nr KR-1380

 • - Autorka rozprawy doktorskiej pt. „Ochrona spółki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed nadużyciem prawa” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2005 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych ze specjalizacją prawo prywatne gospodarcze

 • - Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek kapitałowych, w tym w szczególności spółek publicznych

 • - Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu spółką publiczną w zakresie wszelkich aspektów prawnych

 • - Autorka publikacji naukowych

 • - Specjalizacja w zakresie: prawa spółek, sporów korporacyjnych, prawa rynku kapitałowego, corporate governance, prawa nieruchomości oraz postępowań sądowych i administracyjnych, prawa umów

 • dr hab. Tomasz Długosz

 • - W 2005 roku ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie pod nr KR-1370

 • - Autor rozprawy doktorskiej pt. „Status prawny przedsiębiorstwa energetycznego w sektorze elektroenergetycznym” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2005 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych ze specjalizacją publiczne prawo gospodarcze

 • - Autor rozprawy habilitacyjnej pt. „Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej”. W 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo ze specjalnością publiczne prawo gospodarcze

 • - Specjalizuje się w obsłudze w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzonych inwestycji i zawieranych umów, prowadzonych postępowań sądowych i administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawnych sektora energetycznego

 • - Autor publikacji naukowych

 • - Specjalizacja w zakresie: postępowań sądowych i administracyjnych, prawa nieruchomości, prawa energetycznego, prawa konkurencji, prawa rynku kapitałowego, prawa umów